Den dag, clairvoyanten blev kaldt til gården og fik ro på staldens søer

Jeg blev spurgt om jeg ville komme og kigge på gården med "clairvoyante" øjne og sagde ja, det blev den rigtig dejlig oplevelse, som du kan læse om her. Artiklen har stået i Landsbladet svin og er skrevet af Søren Tobberup Hansen.

På en gård ved Kolding var søerne urolige gennem syv-otte år og gav store udfordringer med inseminering af avlsdyrene. Det ændrede et besøg fra en clairvoyant på.

Af Søren Tobberup Hansen

Jeg får stadig gåsehud, når jeg tænker tilbage på den dag, clairvoyanten kom i stalden første gang«.

Christian Schultz går forrest gennem de forskellige staldafsnit, mens han taler lystigt.

Undervejs gør han antræk til at stoppe op, men nøjes med at pege ind gennem et par støvede vinduer:

»Derinde faldt søerne helt til ro og lagde sig ned for at snorke. Jeg har ikke set sådan en ro i stalden i mange år«, siger han, inden han skridter videre mod staldens afsnit, hvor søerne insemineres.

 

Kritisk situation

Christian Schultz er driftsleder på en svinegård på Kolding-egnen. Ejeren ønsker at være anonym, men Christian vil gerne fortælle historien, som har vendt op og ned på hans hverdag som daglig leder.

Det er en historie, som omfatter brug af en clairvoyant, der opdagede, at en død karl fra slægtsgården ved Kolding bogstavelig talt spændte ben for bedriften.

I løbeafdelingen var situationen tidligere kritisk med ringe resultater, og høreværn var nødvendigt for at kunne være i staldafsnittet.

»Vores farestald kørte sådan set fint nok. Havde den ikke gjort det, så var jeg for længst løbet skrigende bort, for vores faringsprocent var, da det var værst, helt nede på 67 procent, og det kan man ikke leve af. Men problemet var værst her i løbeafdelingen, hvor vi inseminerer søerne. Der var masser af omløbere, spontane kastninger, og der var ingen systematik i, hvad det var, der var galt«, fortæller han og fortsætter:

»Problemerne med reproduktionen begyndte for syv-otte år siden, og vi gik straks i gang med at finde en løsning. Vi fik anlæg til at rense drikkevandet, vi brugte forskellige dyrlæger og konsulenter. Vi fik styr på vagabonderende strøm på ejendommen. Vi fik ændret på sammensætningen af foderet. Vi begyndte også at registrere, hvem der havde insemineret de enkelte søer for derved at finde ud af, om der var en af os, som gjorde noget forkert. Men vi var alle lige dårlige«.

 

Måtte bruge høreværn

Løsningen udeblev, og imens var medarbejderne frustrerede over de pauvre resultater i stalden, og de skulle samtidig leve med et meget højt støjniveau.

»Her i løbeafdelingen var det nærmest umuligt at føre en samtale. Vi havde høreværn på for at kunne være i stalden«, siger Christian Schultz om samme staldafsnit, hvor der i dag ånder frem og ro, selv om ventilationsanlægget er brudt sammen aftenen forinden.

Inden reproduktionsproblemerne og uroen blandt besætningens dyr begyndte, stod Christian Schultz også i spidsen for sobesætningen, som det gik rigtig godt for.

»Jeg husker ikke præcist årstallet for, hvornår der begyndte at opstå reproduktionsproblemer i besætningen, men jeg ved, det var en sommer, hvor jeg stod ude i gårdspladsen og snakkede med ejeren. Vi var lige blevet nummer to blandt de bedste svinebesætninger i LandboSyd-området, og jeg sagde, at nu var vi nummer to, og om tre måneder skulle vi være nummer et. Derfra gik tingene bare ned i et stort hul«, beretter Christian Schultz.

Det blev et besøg fra svinerådgiver Karina Mikkelsen fra SvineRådgivningen, som fik en afgørende betydning.

»Vi har haft mange konsulenter på gården gennem tiden, men vi endte alligevel med at sige ja til at få en clairvoyant på besøg, som Karina foreslog os. Vi var tidligere blevet foreslået samme løsning af en tidligere dyrlæge, men valgte at sige nej dengang«, fortæller han om den skelsættende beslutning.

 

Afdød karl var sur over udvidelse

Clairvoyanten kom på besøg i alt tre gange. Ved første besøg var der allerede meget synlige resultater, men i løbeafdelingen var problemerne ikke 100 procent løst.

»Vi så resultater inden for en dag. De drægtige søer, der hidtil var meget urolige, lagde sig ned og slappede af. Der var stadig lidt uro i løbeafdelingen, men de forsvandt ved tredje besøg«, siger Christian Schultz, der sammen med Karina Mikkelsen af clairvoyanten fik fortalt, at det var en død karl på gården, som huserede i staldene, og som var sur over, at gården omkring 1900 blev udvidet.

»Clairvoyanten fortalte, at hun havde sendt karlen væk fra gården, og vi kunne da i hvert fald se på vores reproduktionstal, at der kom en fremgang. Nu har vi kun en tredjedel omløbere af, hvad vi havde før«, siger en synligt tilfreds Christian Schultz.

Begge er overbevidste om, at clairvoyanten har gjort en kæmpe forskel for besætningen.

»Vi har prøvet så mange tiltag på gården, og jeg har aldrig sat to tiltag i gang på én gang. Så jeg er ikke i tvivl om, at clairvoyanten gjorde forskellen. Og skulle det ske, at der kommer tilbagefald, så har jeg nummer på clairvoyanten«,« fastslår Christian Schultz.   

 

Fototekst: Christian Schultz, driftsleder på en svineejendom ved Kolding, og svinerådgiver Karina Mikkelsen, SvineRådgivningen, har via en clairvoyant løst store udfordringer med reproduktion. Foto: Søren Tobberup Hansen.

Faktaboks: Brug af clairvoyant

Sobesætningen ved Kolding-egnen havde uforklarlige problemer med reproduktion blandt besætningens søer og polte.

Gennem flere år var faringsprocenten meget lav, og antallet af spontane kastninger var højt.

Talrige tiltag er siden forsøgt, men det var først, da en clairvoyant kom i stalden, problemerne blev løst.

Svinekonsulenten Karina Mikkelsen har ikke haft behov for at tilkalde en clairvoyant til andre af hendes kunder.

 

Sideartikel:

Helt ny rådgiver foreslog clairvoyant. Karina Mikkelsen, SvineRådgivningen, bragte en clairvoyant på banen. Det var hendes første rådgivningsopgave som helt ny svinerådgiver.

Af Søren Tobberup Hansen

sha@landbrugsmedierne.dk

tlf. 33 39 47 48

S

 

elv om Karina Mikkelsen har mere end 20 års erfaring som ansat i svinestalde og har set mange ting i sin karriere, var oplevelsen helt ny for hende, da hun i sensommeren 2018 for første gang skulle ud til gården ved Kolding og gøre debut som svinerådgiver.

»Jeg kunne genkende den følelse, som driftslederen Christian gik rundt med. At tingene ikke vil lykkes, men det var tydeligt, at Christian var en dygtig driftsleder, som havde styr på sine ting. Alligevel havde de store problemer med reproduktionen i besætningen«, fortæller Karina Mikkelsen.

For at finde frem til årsagen til problemerne gik hun rundt og observerede, hvordan insemineringen i løbeafdelingen foregik.

»Der var måske nogle småting i farestalden, som jeg kunne justere lidt på, men overordnet var der ikke nogen fejl, som kunne give sig udslag i de store problemer, de havde med reproduktionen i besætningen, og jeg må indrømme, jeg var lidt lost og ikke kunne finde et svar«.

Men efter et par minutters betænkningstid trak hun et uventet kort op og foreslog en clairvoyant.

»Jeg kan tydeligt huske situationen, hvor jeg vender mig mod Christian og ejeren og siger, at jeg har et forslag til dem. De må gerne mene, jeg er åndssvag og sparke mig ud af stalden. Da jeg foreslår en clairvoyant, kigger de på hinanden og griner«, fortæller Karina, der alligevel får grønt lys til at sætte tiltaget i gang.

Fordi hun selv har prøvet en clairvoyant, der advarede hende om, at hendes barn havde mellemørebetændelse, kom hun på idéen.

»Lige inden jeg besøgte clairvoyanten, havde jeg hentet mit barn i børnehaven, fordi der var mistanke om mellemørebetændelse. Hvor skulle hun vide det fra«, siger hun smilende.

Hun er i lighed med ejer og driftsleder fortsat dybt forundret over, at besætningen rettede sig efter besøgene fra clairvoyanten.

Birthe Schrøder Hansen   •   Kongevej 324, Arnum   •   6510 Gram   •   Tlf. 4017 1489   •   E-Mail: mail@birtheschroeder.dk