Reikihealing

Jeg har taget Reiki Healer uddannelsen hos Hanne Fritzbøger i årene 2004 / 2005.

Reiki er en årtusind gammel helbredelsesmetode, overleveret fra mester til elev. Metoden virker gennem overførsel af livsenergi, ved håndspålæggelse og tankekraft og indvirker på både det åndelige, mentale, følelsesmæssige og fysiske plan.

I de senere år er interessen for reiki nærmest eksploderet både herhjemme og i udlandet. Det hænger sandsynligvis sammen med den enkelhed, renhed og kraft der ligger i metoden.

Reiki er healende energi i dybeste forstand. Når reiki-udøveren kanaliserer denne livsenergi gennem sine hænder til modtageren, aktiverer den kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv.

Energien virker hvor modtageren har mest brug for den, frigør energiblokeringer, renser kroppen for affaldsstoffer, og arbejder for at genoprette balancen. Den går til de dybeste planer af personens væsen, hvor sygdommene har deres oprindelse. Den styrker modtagerens evne til at tage ansvaret for sit liv, og hjælper ham eller hende til at foretage de ændringer i holdning og livsstil der skal til for at leve et sundt og glædesfyldt liv.

Universal livsenergi

Reiki er et japansk ord, der betyder Universal livsenergi. En tæt flydende, næsten fysisk kærlighedsenergi. Reiki, betyder at den energistrøm, som flyder i auraen forøges. Der bliver mere styrke og kraft til alt, hvad vi vælger at foretage os. I stemmen, når vi taler eller synger. I vores kreative udfoldelser. I vore handlinger. I de beslutninger vi træffer - og måden vi vælger at føre dem ud i livet på.

Reiki er en behandligsform

Med reiki kan vi give hele, selvstændige behandlinger, SOM VIRKER. Qi - energi, den universelle energi, transmitteres gennem behandlerens hænder til klienten. Reiki giver altid hver enkelt af os, hvad vi har brug for, både fysisk, psykisk og åndeligt. Hjælper der, hvor vi selv og klienten står. Reiki er katalysator for de helbredende processer.

Reiki understøtter og beriger

medicinsk behandling, zoneterapi, akupressur, massage, fysioterapi, kiropraktik og psykoterapi.

Reiki er en stor hjælp i arbejdet med syge, ældre og døende mennesker.Til gravide og fødsler. Reiki hjælper også dine dyr og planter.

Reiki er en udviklingsvej

Den øgede energistrømning, som auraen udsættes for, bevirker, at de positive ting i livet bliver flere, og at livet som helhed føles intensere, dybere, rigere og tættere på. Reiki bringer os derhen, hvor vi har mest behov for at være og accepterer alle processer i vor udvikling. Derfor er Reiki også en kilde til daglig glæde og taknemmelighed.

Reiki er ikke i modstrid med nogen religion eller meditativ praktis.

En Reikihealing tager 1 ½ time og koster kr. 350,-
For tidsbestilling: tlf. 4017 1489

Birthe Schrøder Hansen   •   Kongevej 324, Arnum   •   6510 Gram   •   Tlf. 4017 1489   •   E-Mail: mail@birtheschroeder.dk